79%
تخفیف

رابطه عالی با خود

این فایل آموزشی در مورد روابط هست. بارها و بارها ما شنیدیم و در کتابهایی خوندیم که جهان هستی رفتار جهان هستی و در واقع به بیان زیباتر میشه گفت که نوع رفتار جهان هستی، آینه ای هست که به ما بازتابش میکنه.

20,000 تومان
83%
تخفیف

شکر گذاری 1

من پریسا راستگو هستم و خیلی خوشحال هستم که بعد از چند روز این توفیق را خداوند به من عطا کرد که باز هم با یک آگاهی بسیار بینظیر و عالی در خدمت شما عزیزانم باشم.

5,000 تومان
27%
تخفیف

شناسایی استعداد خود به روشی ساده

شناسایی استعداد خود به روشی ساده

110,000 تومان
23%
تخفیف

عبارات تاکیدی ثروت

عبارات تاکیدی ثروت عبارات تاکیدی ثروت یک عبارات تاکیدی ثروت و فراوانی یکی از تاثیرگزارترین روش های تغییر برنامه ریزی…

50,000 تومان