اعتماد به جریان و هدایت الهی

اعتماد به جریان و هدایت الهی

70,000 تومان
20%
تخفیف

جادوی ترک عادت مخرب و اعتیاد

کلید رها شدن از تمام وابستگیها و اعتیادها و عادتهای مخربی که باعث اشتغال ذهنی شده و زندگی عزیزان رو فلج کرده و دست ‌پای آنها در غل و زنجیر شده و هم چنین دچار مساله و تنبلی و بی هدفی و بی انگیزه شدن راه حل تمام این در گیرها در این فایل ارزشمند قرار داره

اگر جز کسانی هستی که درگیری شدی با این مسائل بیا و حتما این محصول ارزشمند رو تهیه کن و تو زندگیت پیاده کن بهت قول میدم رها میشی و زندگی تو کاملا متحول میشه و آزاد میشی از تمام باورها و غل و زنجیرهای محدود کننده

80,000 تومان
71%
تخفیف

جذب، ثروت و پول

جذب ثروت و پول بنا به درخواست دوستان تصمیم گرفتم که قانونمندی جذب ثروت و تمرینهای بسیار آسان و کاربردی…

200,000 تومان
79%
تخفیف

رابطه عالی با خود

این فایل آموزشی در مورد روابط هست. بارها و بارها ما شنیدیم و در کتابهایی خوندیم که جهان هستی رفتار جهان هستی و در واقع به بیان زیباتر میشه گفت که نوع رفتار جهان هستی، آینه ای هست که به ما بازتابش میکنه.

20,000 تومان