درباره من بیشتر بدانید

سلام!

من پریسا راستگو هستم
مدرّس و محقق قانون جذب و خودشناسی و مدیریت ذهنی
بسیار سپاسگزار خداوندی هستم که استاد و راهنما و مدیر اجرایی تمامی کارهای من در هر لحظه از زندگیم می باشد و مرا به آگاهی بیکران خود همواره متّصل کرده و باقی است که زیباترین دستاورد من از این علم می باشد و در ره آورد این آگاهی لحظه به لحظه زندگی مرا در همۀ ابعاد سلامتی ، روابط ، مالی و معنویّت متبرک کرده است طوری که از من انسانی بسیار شاد ، آرام ، سلامت ، باعزّت نفس و اعتماد به نفس عالی ، روابط عالی ، منعطف ، صبور و خودشکوفا و شخصیت عالی ساخته است .
جریان نعمت و ثروت هر لحظه در زندگیم جاری است و از همه مهمتر آگاهی به اینکه قدرت مطلق و نامحدود که همان روح (ضمیر ناخود آگاه) که خداوند مهربان در وجود من به ودیعه نهاده است بیشتر از هر چیز و هر دستاوردی تک تک سلولهای وجودم را لبریز از شور ، شعف و شادی وصف ناپذیری کرده است که این قدرت ضمیر ناخود آگاه که در درون من است مرا خالق صد در صد زندگی خودم کرده و افکار منفی ، شکست ها ، افسردگی ها ، ناتوانیها ، استرس ها ، ترس ها و غم ها به واسطۀ این آگاهی از زندگیم رفته است . از زمانیکه شروع به استفاده از این آگاهی و علم قانون جذب و برنامه ریزی درست ضمیر ناخود آگاهم کرده ام از یک انسان افسرده حال غمگین شکست خورده و ناموفق به یک انسان شاد ، آرام ، سلامت ، امیدوار ، با ایمان به الله یکتا و موفق شده ام بیماری پانیک که دچار آن بودم را به لطف این آگاهی و علم درمان کرده ام . بسیار جوان تر ، شاداب تر ، بشّاش تر از سالهای گذشته شده ام روابطم با اطرافیانم نه با توقّع بلکه با عشق و صداقت ، زیبا شده است . جریان ثروت در زندگیم جاری شده است موفقیّت عظیمی در عزّت نفس و اعتماد به نفسم رخ داده است شخصیّتم یک شخصیّت فوق العاده شده است که نمونۀ این عزّت نفس و اعتماد به نفس و شخصیّت خود ساخته و عالی در برگزاری سمینار و کلاسهای موفقیّت و آموزش این آگاهی خودش را نمایان کرده است کسی بودم که نمی توانستم قبلاً حتّی در جمع های چندنفره اظهار نظر کنم و حرفی برای گفتن نداشتم و استرس میگرفتم در جمع و عزّت نفس و اعتماد به نفسم به شدّت پایین و در حدّ صفر شده بود الآن در جمعیّت های چند صد نفره و حتّی بیشتر به زیبایی در میان مردم سخن می گویم و توانسته ام تأثیرات فوق العاده ای در میان مردم بگذارم به شغل و کاری که عاشقش بودم رسیده ام و جایگاهم بسیار عالی شده است . اینها همه نمونه ای از نتایج دستاورد درخشان و پربار این آگاهی زیبا و ساختن نظام باورهای عالی در ضمیر ناخودآگاه است که درک و در زندگیم اجرا کرده ام و از زمانیکه به هستی شناسی ، خودشناسی و خداشناسی و ساز و کار جهان مادی و عملکرد سیستم باورها رسیده ام ارتباطم با خود برترم فوق العاده عالی و عاشقانه شده است و اوج عدالت الله یکتا را لمس و درک کرده ام در همین راستا دوست دارم انسانهای بیشتری به وجود این خود برتر درون و نیروی قدرتمند ضمیر ناخودآگاه که در درون هر یک از ماست آشنا کنم تصمیم به اشتراک گذاری این علم و آگاهی به صورت برگزاری کارگاهها و دروه های آموزش مجازی گرفتم . به شما تضمین میدهم که با شرکت در این کارگاهها و دوره ها با درک و عمل کردن مو به مو و درست و تغییر نظام باورها و برنامه ریزی درست ضمیر ناخود آگاه زندگی شما کن فیکون خواهد شد در واقع کارگاهها و دوره ها پلی می شود از یک جهنّم تمام عیار به بهشت برین تمام عیار از طریق آگاهی های ناب و ارائه راهکارهای تخصصی و علمی ساده و بسیار آسان و روان و مدیریت ذهنی خود آگاه . پس بیایید برای همیشه از جهنّمی که به واسطه غفلت و نا آگاهی در تربیت و مدیریت درست ذهن بر خود ساخته ایم خداحافظی کرده و در سایۀ هشیاری و آگاهی به صورت عامدانه در بهشتی که خدا وعده داده است سکنی گزینیم .

با احترام و آرزوی بهترینها
پریسا راستگو