درمان بیماری ذهنی به نام کمال‌گرایی

یکی از بزرگترین ترمزها و باورهای محدود کننده جذب اهداف بیماری ذهنی به نام کمال‌گرایی هست که با روشی که در فایل گفته شد این باور رفع می‌شود و شما به اهدافتان خواهید رسید.

تمرکز لیزری شرط مهم رسیدن به اهداف

برای رسیدن به اهداف باید تمام انرژی و ارتعاش خود رو بر روی آن خواسته متمرکز کنید و با تمرکز لیزری تلاش ذهنی و فیزیکی انجام دهید.

مهم ترین باور ،احساس لیاقت و ارزشمندی

اگر به ارزش و جایگاهی که خداوند به شما در این کائنات داده پی ببرید و بتوانید اشرف مخلوقات بودن رو درک و باور کنیداین باور احساس لیاقت و ارزشمندی شما سبب جذب و ماندن خواسته هایتان در زندگیتان می‌شود.

آسان بگیر تا راحت جذب کنی

هر چقدر که مثل یه کودک آزاد و رها و شاد باشید جهان خیلی راحت خواسته هایت را به تو می‌دهد پس کودک شاد شو‌!.‌

دعا و درخواست

دعا یعنی تشکر پیشاپیش از خداوند بابت هدیه ای که به عنوان آرزو یا خواسته به دل ما انداخته است و قرار شده که آن خواسته از آن ما باشد.

فرصت های پولساز

ارض واسع خداوند پر از فرصت‌های پولساز است کافیست باور کنیم روزی دهنده ما خدای بینهایت وهاب است و بیشتر از ما میخواهد که ما پولدار و ثروتمند و خوشبخت باشیم

آسان جذب کن

دوش با من گفت پنهان کاردانی تیز هوش                                                        کز شما پنهان نشاید کرد سر می فروش
گفت آسان گیر کار ها برخود کز روی طبع                                                        سخت می‌گیرد جهان بر مردمان سخت کوش

مسولیت پذیری

تا زمانیکه مسولیت کامل زندگی خود را به عهده نگیریم از آسمان خدا برای ما معجزه ای که زندگی مان را تغییر دهد اتفاق نخواهد افتاد.

مراقب کودک درونت باش

هر چقدر به کودک دورنت نزدیک بشی و هواشو داشته باشی به همون میزان خوشبخت و شاد میشی و خواسته هات جذب میکنی.

ایمان به غیب

کسانیکه به غیب ایمان دارند خوشبختی و سعادت دنیا و آخرت را در تمام ابعاد میچشند

طرح الهی من

بیاید استاد تغییر باشیم تا شایسته خواسته و اتفاقات و حال خوش درونی بشیم قبل از اینکه زیر ضربات جهان نابود بشیم.

روش کوتاه تر کردن زمان رسیدن به خواسته ها

ساختن احساس خوب و ماندن به مدت طولانی در احساس خوب با توجه به نعمتها و داشته ها به سرعت شما را با خواسته هایتان هم ارتعاش می‌کند.

داشته هاتون بزرگترین سرمایه حال خوش و جذب خواسته های شماست

داشته های شما بزرگترین سرمایه شما برای جذب خواسته هایتان می‌باشد هر چه شاکرتر باشید به همان میزان ثروت شما بیشتر میشود.

تغییر شرایط ناخواسته زندگی با سناریوی جدید

با تغییر باورها و کانون توجه هرس ذهنی انجام بده و سناریوی جدید زندگیت رو بطور خاص و ویژه و قشنگ بنویس

جذب آنی خواسته ها

مهمترین اصل جذب آنی خواسته ها دادن احساس خوب به جهان می‌باشد طبق این قانون احساس خوب برابر اتفاق خوب و جذب خواسته ها و احساس بد برابر با اتفاق بد

تنها راه ورود جریان خوشبختی به زندگی

راه های ورود و رخنه خوشبختی به زندگی خود را بازبگذارید تا خوشبختی از پنجره ی زندگی شما وارد شود.

رهایی از احساس گناه

از احساس گناه و عذاب وجدان رهایی پیدا کنید.

منشاء جذب ناخواسته ها چیست؟

عامل جذب ناخواسته ها در زندگی بشر
دوری از منبع می‌باشد ، منبع جهان هستی پر از خوشبختی ، ثروتها ، موفقیت ها ، روابط زیبا و تمام خواسته های الهی و عالی بشر میباشد.

فرزندان درس خوان و موفق

برای داشتن فرزندان موفق و شاد کافیست که به آنها باورهای عالی در مورد خود و خویشتن دوستی را یاد بدهیم.

راز مهم رسیدن به خواسته ها

مهم ترین رمز رسیدن به خواسته ها بودن و ماندن در لحظه حال است،چرا که شیطان مدام مارا در گذشته های تلخ و ناراحت کننده یا به آینده های نگران کننده و ترس آور با وعده فقر و فحشا می برد.

تنها زمانیکه خداوند حضور دارد در لحظه حال است و خداوند کوتاه ترین و راحت ترین راه و آسانترین راه رسیدن به خواسته ها را به ما در آن لحظه الهام میکند.

راز مهم افراد ثروتمند

افراد ثروتمند به خاطر اینکه کانون توجه خودرا به سمت خواسته ها و اهدافشان سوق می دهند و به زیبایی مدیریت می کنند، طبق قانون موفقیت پشت موفقیت را کسب میکنند.

معجزه سپاسگذاری

سپاسگذاری به دلیل توجه به نعمت ها و درک آن نعمت، باعث بزرگتر شدن ظرف ذهنی می شود،هرچقدر ظرف ذهن ما بزرگتر شود نعمت های بیشتری وارد زندگی ما میشود.

چطور از حس بد کینه و نفرت و انتقام رها بشم ؟

برای رها شدن از نفرتها و رنجش ها و اعمال بخشش در زندگی همین که بدانیم همه از روح خداییم و شیطان دائم در گوش ما نجوای کار خرابی را می کند ممکن است انسان ها مثل خودما دچار لغزش شوند و نا خواسته اشتباهی بکنند که موجب رنجش افراد شوند.

قویترین موتور محرکه جذب اهداف

برای رسیدن به اهداف باید دو اصل مهم اشتیاق سوزان و نظم داشتن یک برنامه مدون و درست در راستای آن هدف را داشته باشیم.