نشانه های خداوند در قانون جذب

 

 

 

 

جهان خداوند یک جهان بسیار منظم و هوشمند و یکپارچه‌ای است و تمام اتفاقاتی که هر لحظه در زندگی ما می‌افتد به دلیل چیدمان منظم و بر اساس برنامه مدون نسبت به ارتعاشات وقانون جذب در کائنات و توجهات ما است که جهان هستی این چیدمان را به زیبایی انجام می‌دهد و هیچ تصادفی در کار نیست
خداوند به وسیله یک سری چیزها و نشانه‌ها هر لحظه در زندگی ما را هدایت می‌کند که این نشانه‌ها زبان خداوند می‌باشددر کتاب کیمیاگرآقای پائولو کویلیو به زیبایی در مورد نشانه‌ها صحبت کرده است در قرآن کریم در آیه ۱۰۴ سوره انعام خداوند می‌فرماید:” هرگز خداوند با کلام با شما سخن نمی‌گوید”.

نشانه های خداوند در قانون جذب
خداوند با یک سری اتفاقات رویدادها و چیزها با ما سخن می‌گوید مثلاًزمانی که ما در یک خیابانی حرکت می‌کنیم یا راه می‌رویم و یک سری گفتمانی را که کودکان آن محل انجام می‌دهند و یک دفعه ما یک چیزهایی را از زبان آنها می‌شنویم که مربوط به خاصه ما است در واقع این پیام خداوند بوده است که از طریق کلمات و حرف‌های آن کودکان بوده که مربوط به خواسته و هدف ما بوده که خداوند ما را از طریق آن کلام هدایت می‌کند.
به طرف خواسته‌هایمان یا به طور مثال زمانی که شما می‌خواهید که پول و ثروت بیشتری را جذب بکنید و مدام کانون توجه شما رو به سمت جذب پول و ثروت و درآمد بیشتر می‌باشد و مدام به پول بیشتر در واقع توجه می‌کنید یکی از نشانه‌های خداوند برای اینکه به شما ثابت بکندکه پول و ثروت به صورت نامحدود و فراوان در جهان می‌باشد می‌تواند با این نشانه که زمانی که در زندگی روزمره خود فعالیت می‌کنید یک مقدار پولی را مثلاً در خیابان در خانه یا در یک جای دیگری پیدا بکنید.
و این دقیقاً زبان خداوند است که خداوند از طریق پول با شما صحبت می‌کند که پول بسیار فراوان است و کانون توجه تو و ذهنیت درست تو در مورد پول تو را به مسیر پول هدایت می‌کند و کافی است که همین مسیر را ادامه دهی.خداوند هر لحظه با آیات و نشانه‌های خود با ما سخن می‌گوید و ما را هدایت می‌کند زیرا همواره خداوند با ماست و دوست دارد که ما به خواسته‌هایمان برسیم.
و به همین جهت وظیفه هدایت ما را بر عهده دارد که من در محصول تغییر توجه و کیمیاگری و ساختن خیلی آسان باورهای پولساز بصورت جامع و کامل صحبت کرده ام علاقمندان می‌توانند از این محصولات استفاده کنند.

جایگاه هر فرد در جهان طبق قانون جذب

جایگاه هر فرد در جهان طبق قانون جذب
هر کسی در هر جایگاهی که هست درست در سر جای خودش می‌باشدطبق قانون فرکانس و ارتعاش و قانون جذب هر کسی در هر جایگاه و در هر بعدی از زندگی خود قرار دارد درست سر جای خودش می‌باشد زیرا ذهنیت آن فرد باورهای آن فرد و کانون توجهش او را در آن موقعیت فعلیش قرار داده است و به نوعی می‌شود گفت که با ارتعاشات و انرژی خود آن موقعیت مکانی آن شرایط و آن اتفاقات را برای خود رقم زده و به بیان قانون جذبی جذب کرده است.
پس طبق قانون فرکانس و قانون جذب در این مورد به عدل و قوانین خداوند اعتماد کنیم که خداوند هیچگاه اشتباه نمی‌کند و از قوانینش عدول نمی‌کند‌. برای کسب آگاهی بیشتر در این زمینه می‌توانید از نظرات ارزشمند اساتید این حوزه مثل دکتر آزمندیان ، امیر شریفی ، استاد عباسمنش و پریسا راستگو استفاده کنید.

خداوند بیشتر از ما دوست دارد که ما موفق شویم و خواسته هایمان را جذب کنیم.

خداوند بیشتر از ما دوست دارد که ما به خواسته‌هایمان برسیم آقای والاس واتز در کتاب علم چگونه ثروتمند شدن می‌گوید:”
شما دستان خداوند هستید برای پیشرفت جهان” در واقع چون هدف خداوند رشد و گسترش جهان می‌باشد و این کار را از طریق دستانش که انسان‌ها می‌باشند انجام می‌دهد.
لاجرم دوست دارد که ما به خواسته‌ها و آرزوهایمان برسیم چرا که از طریق رسیدن به خواسته‌ها و آرزوهایمان باعث می‌شویم اولاً باعث می‌شویم که جهان رشد و گسترش یابد و پیشرفت بکند و ثانیاً اینکه خداوند را به هدفش که گسترش جهان است می‌رسانیم.
پس خداوند به شدت از انسان‌ها برای رسیدن به خواسته‌هایشان حمایت می‌کند و عاشق رسیدن انسان‌ها به خواسته‌هایشان می‌باشد چون از این طریق خودش به خواسته‌هایش می‌رسد پس این جمله را همواره در ذهن خود به یاد داشته باشید و حک بکنید که شما همواره تحت حمایت شدید خداوند هستید و خداوندبیشتر از شما دوست دارد که شما به موفقیت برسید و تمام خواسته‌هایتان را به دست آورید این جملات را مثل یک سیمان بتنی در ذهن خود هک بکنید که همواره کارگشای زندگی شما شود.

یکی از مهم‌ترین باورهای غلط در مورد پول در قانون جذب

متاسفانه یکی از باورهای غلطی که در بیشتر جوامع در بین مردم تثبیت شده است و این باور بیشتر در جوامع مذهبی به چشم می‌خورد” این است که من اگرثروتمند شوم از خداوند دورتر می‌شوم”این باور راکسانی که نقش رهبری و مدیریت جامعه را بر عهده داشته‌اند بیشتر در واقع هک کردند.
دو دلیل مهم تثبیت این باور غلط در بین مردم این بوده است که اولاًیا خود آنها نمی‌توانستند به پول و ثروت و آزادی مالی برسند که در نهایت بهاین شکل با این باور غلط ثروت را محکوم می‌کردند.
به نوعی می‌شود گفت که عرضه به دست آوردن پول و ثروت حلال بیشتری را نداشتند و یا اینکه دوست داشتنداز طریق باور به دین و خدای غلط و مذهب غلط بر مردم حکومت کرده و از این طریق به مال و جایگاه دلخواه خود برسند و همواره یک سری برده برای خود داشته باشند و بر یک سری از مردم حکومت بکنند.
پول در قانون جذب
در صورتی که اگر ما به قول خدای مهربان در قرآن کریم خوب تفکر و تعقل بکنیم در آیت‌ها و نشانه‌ها و جهان هستی به این نتیجه می‌رسیم که خداوندی بیشتر از ما دوست دارد که ما موفق شویم و به خواسته‌هایمان برسیم و بیشتر دوست دارد که جهان در همه ابعادش رشد و گسترش بکند.
آیا این خداوند وسیله‌ای به غیر از پول و ثروت و مادیات برای رشد و گسترش این جهان دارد یعنی تنها ابزار لازم برای برای رسیدن به هر هدف و خواسته‌ای پول و ثروت می‌باشد شما قدم در هر برهه‌ای از زندگیتان بگذارید و بخواهید که در آن بعد رشد بکنید و به یک دستاوردی برسید و یک چیزی را اختراع و اکتشاف بکنید و در نهایت به جهان هستی خدمت بکنید باید این ابزارمهم پول و ثروت را داشته باشید تا بتوانید خدمتی را به جهان انجام دهید و تاثیرگذار باشید.
پس پول جز لاینفک زندگی در این جهان مادی می‌باشد و ما باید ثروتمند باشیم تا بتوانیم به دستاوردها خواسته‌ها آرزوهای خود برسیم و بتوانیم هم خودمان یک زندگی عالی داشته باشیم و باری به دوش دیگران نباشیم و هم اینکه به دیگران برای زندگی بهتر خدمت بکنیم.

فراوانی یکی از بزرگترین نشانه های خداوند

برای اینکه بتوانیم یک زندگی سعادتمندانه را داشته باشیم و به جهان در جهت رشد و گسترشش کمک بکنیم باید ما بتوانیم پول و ثروت بیشتری راکسب بکنیم یک باور بسیار مهمی که در این زمینه می‌تواند به ما در جذب پول و ثروت بیشتر کمک بکند ساختن باور فراوانی در ناخودآگاه خود است.
یعنی باید ما در این جهان به این بزرگی در زندگی خود مدام هر روز به دنبال نشانه‌های فراوانی نعمت و ثروت باشیم و مدام به ذهن منطقی خوداین نشانه‌ها را نشان دهیم تا در نهایت به این باور برسیم که جهان خداوند ما پر از نعمت ثروت و فرصت‌های ثروت ساز است و زمانی که ما به این باور برسیم لاجرم در مدار جذب پول و ثروت بیشتر قرار می‌گیریم.
بنابراین با جذب پول بیشتر هم می‌توانیم یک زندگی پرباری را برای خود رقم بزنیم و به تمام خواسته‌ها و آرزوهای خود در این جهان مادی برسیم و هم اینکه به اطرافیان خود خدمت بکنیم و تاثیر بسیار عالی را بر جهان هستی بگذاریم.

فراوانی در قانون جذب
فراوانی در قانون جذب

کلام آخر:
پس ما به این دلیل پا به این دنیا گذاشتیم که خالق را به هدفش که رشد و گسترش جهان می‌باشد برسانیم و از طریق ما خالق یک سری تجربیاتی را در این جهان مادی تجربه بکند برای اینکه بتوانیم این تجربیات را داشته باشیم خدای مهربان جهان را پراز فراوانی نعمت و ثروت قرار داده تا دست ما باز باشد برای تجربیات متعدد.
پس ما برای اینکه در این جهان به زیبایی زندگی بکنیم باید که ثروتمند شویم و هر کسی که در هر نقطه‌ای از جهان در هر جایی که قرار دارد طبق قانون فرکانس و ارتعاش درست سر جای خودش است و خود آن فرد با ذهنیت و نوع ارتعاش و توجه خود آن زندگی را برای خود رقم زده است .
خدای مهربان هر لحظه ما را به سمت اهداف و خواسته‌هایمان هدایت می‌کند و از طریق نشانه‌ها هر لحظه با ما صحبت می‌کنددر نتیجه خود را لایق هدایت خداوند بدانید و مطمئن باشید که خداوند همواره همراه و هدایتگر شماست و هر لحظه در زندگی خود به دنبال نشانه‌های خداوند باشید تا همواره در مسیر صحیح خواسته‌هایتان قدم بردارید.

همچنین به شما توصیه میکنم که مقاله رهایی از زنجیرهای اضطراب را نیز برای اعتلای آگاهی و قدم گذاشتن در مسیر موفقیت مطالعه فرمایید.

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *