قانون جذب چیست؟

قانون اولیه در این جهان ،قانون ارتعاش است
هر چیز در این جهان دارای فرکانس و ارتعاش مخصوص به خود است
تصاویر ذهنی ما ، افکار ما دارای ارتعاش هستند .
کار کرد قانون جذب در زندگی ما انسان ها به این شکل است که هر آنچیزی را که ما در ذهن خود بتوانیم تصویرسازی بکنیم دیر یا زود آن را در زندگی خود تجربه خواهیم کرد
طبق قانون جذب افکار و تصویر ذهنی ما مشابه خود را در جهان فیزیکی جذب میکند
ذهنیت مثبت اتفاقات مثبت و ذهنیت منفی اتفاقات منفی را جذب می‌کند.

قانون جذب چطور کار می‌کند؟

طبق قانون ارتعاش و قانون جذب اگر بخواهیم یک خواسته ای را یا هدفی را داشته باشیم باید مدام تا رسیدن به احساس داشتن آن خواسته آن را تخیل و تصویر سازی بکنیم و باورهای مثبت و سازنده هم جهت با آن هدف در ذهن خود بسازیم و تا رسیدن به هدف این تخیل و حس داشتن آن را به همراه باورهای عالی ادامه دهیم . زمانی می‌توانید به سرعت به خواسته های خود برسیم که بیشتر ساعات روز حس داشتن آن خواسته را با شکرگزاری عمیق در خود عجین کنیم که در این صورت آن هدف بصورت معجزه وار خیلی زودتر از آن چیزی که فکرش را می‌کنید به هدفتان میرسید یا هدفتان در زندگیتان تجلی میابد.

قوانین جذب کدامند؟

اشخاصی که به قانون جذب اعتقاد دارند، باور دارند که می‌توان این قانون جذب را در زمینه‌های زیر تقسیم بندی یا تجزیه و تحلیل کرد

1. قانون ارتعاش

طبق این قانون هر چیزی در این جهان دارای ارتعاش مخصوص به خود است در واقع جهان ما ، جهان یکپارچه ارتعاش است و طبق این قانون ارتعاشات مشابه کنار هم قرار می‌گیرند و ذهن انسان قوی‌ترین دستگاه فرستنده و گیرنده ارتعاش می‌باشد همانند یک دکل بسیار قدرتمند هر لحظه با توجه خود ارتعاش خاصی را به جهان ارسال می‌کند و جهان ارتعاش مناسب با آن را وارد زندگی او می‌کند.

2. قانون جذب پول و ثروت

داشتن پول و ثروت زیاد از اهمیت بسیار زیادی در زندگی انسان‌ها برخوردار است زیرا پول یک وسیله کاملا معنوی می‌باشد که موجب آزادی ، رفاه ، لذت ، تجربیات عالی بیشتری در زندکی انسان‌ها می‌شود.
به همین جهت برای داشتن پول و ثروت زیاد
طبق قانون جذب باید باورهای مالی مثبت و سازنده ای در ضمیر ناخودآگاه خود بسازیم
تا طبق قانون باور ایده ها و شرایط پولساز عالی جذب ذهن شود تا وارد پروسه جذب و داشتن پول و ثروت زیادی شویم

3. قانون جذب عشق

قطعا که داشتن روابط زیبا از جمله رابطه عالی با عشق و یار احساسی دلخواه خود یکی از خواسته ها و تجربیات عالی هر فردی می‌باشد.
برای داشتن یک رابطه رویایی باید ذهنیت و باورهای عالی و مثبتی در مورد خود و رابطه داشته باشید تا طبق قانون جذب شریک عاطفی دلخواه خود را جذب و یک رابطه رویایی و پایدار را تجربه کنید.

4. قانون جذب سلامتی

سلامتی بزرگترین نعمت خداوند به انسان می‌باشد و تا سلامتی جسم و روان نداشته باشید هرگز نمی‌توانید حتی با داشتن پول و ثروت زیاد یا داشتن روابط عالی و زیبا نمی‌توانید طعم زندگی شاد و خوشبخت را بچشید.
طبق قانون جذب اگر بخواهیم تا آخرین لحظه عمر خود از زندگی خود لذت ببریم باید همواره در صحت و سلامتی کاملی باشیم و این فقط با تمرکز بر سلامتی و ساختن باورهای عالی و مثبت در مورد سلامتی و بدن خود بسازید و همواره ذهنیت مثبت و سپاسگزارانه و باورهای درستی داشته باشید.

5. قانون باور

طبق این قانون هر باوری که در ضمیر ناخودآگاه انسان ثبت شود جهان آن باور را وارد زندگی او می‌کند و انسان باور خود را طبق قانون جذب ، جذب می‌کند یعنی در سیکل جذب تکرار یک باور قرار میگیرد.

در واقع جهان بیرون و زندگی هر انسانی ماحصل بازتاب باورهای او می‌باشد.

6. قانون احساس

این قانون بزرگترین قانون جهان می‌باشد
اگر در طول روز توجه خود را به نکات زیبا و مثبت و داشته ها و نعمت‌های خود بگذاریم اتفاقات خوب و جذب خواسته های خود را جذب میکنیم
و برعکس اگر توجه خود را روی نازیباییها و نداشته ها و زشتی ها و بدی ها بگذاریم اتفاقات بد و ناخواسته ها را جذب میکنیم
در واقع این قانون می‌گوید احساس خوب مساوی اتفاق خوب و احساس بد مساوی اتفاق بد می‌باشد.

شما می توانید در ابتدا از آموزش های رایگان آکادمی پریسا راستگو اعم از مقاله ها یا ویدئو ها و پادکست های آموزشی شروع کنید.

با شروع به تمرین و   برنامه ریزی ذهنی خود، شما میتوانید نشانه‌های جزئی از تحقق اهداف در زندگی شما ببینید. اما برای دستیابی کامل به آرزوهای خود، نیاز به صبر و تلاش بیشتر دارید. زمان مورد نیاز برای رسیدن به هدف کاملا به باورهای ذهنی شما و میزان تلاش و تمرین شما بستگی دارد. با تمرین تدریجی بر روی باورهای خود، تغییرات کوچک شروع به رخ دادن کرده و پس از مدتی، رویدادها و اتفاقات بزرگ‌تر نیز رخ می‌دهند.

بله، آموزش های قانون جذب، برای تمامی افرادی که می خواهند مثبت اندیشی را در زندگی خود تقویت کرده و به قله های موفقیت دست یابند ،مفید است.